Powołania kapłańskie i zakonne z parafii

Widok z 1879 r. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

śp. ks. Stanisław Staszic – urodził się w listopadzie 1755 r. na terenie naszej obecnej parafii (vis-à-vis plebanii znajduje się Dom Stasziców). Ochrzczony w pilskim kościele pw. Świętych Janów (obecnie w tym miejscu znajduje się hotel „Gromada”) 6 listopada 1755 r. Był wątłego zdrowia i od dziecka matka ofiarowała go Bogu do stanu duchownego, ubierała go także w sukienkę duchowną. Ukończył szkołę parafialną w Pile, a w 1778 r. poznańskie seminarium duchowne. W kościele pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu, 2 stycznia 1774 r. przyjął tonsurę i cztery niższe święcenia – został włączony do stanu duchownego. Wyświęcony na prezbitera prawdopodobnie w grudniu 1778 r. lub styczniu 1779 r. Instalowany na prałaturę kanclerską w kapitule kolegiackiej w Szamotułach 2 lipca 1778 r. – funkcję tę pełnił do 2 grudnia 1796 r. W latach 1788-1791 był proboszczem (prepozytem) w Turobinie i rektorem w Czernięcinie.

Znany przede wszystkim jako uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Studiował nauki przyrodnicze na uniwersytetach w Lipsku, Getyndze i Paryżu. W okresie Sejmu Czteroletniego zwolennik Stronnictwa Patriotycznego, rzecznik reform. Zmarł 20 stycznia 1826 r. w Warszawie, pochowany jest przy kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach.

o. Grzegorz Badziąg OFMCap

o. Grzegorz Badziąg OFMCap – w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, wyświęcony 22 czerwca 1991 r. w Pile. Obecnie posługuje w parafii pw. św. Antoniego w Wałczu.

o. Mirosław Dudzis OFMCap

o. Mirosław Dudzis OFMCap – w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, wyświęcony 22 czerwca 1991 r. w Pile. Obecnie posługuje w parafii pw. św. Antoniego w Nowej Soli.

ks. Krzysztof w dniu Prymicji – 28 maja 2000 r.

ks. Krzysztof Karwasz – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wyświęcony 27 maja 2000 r. w Kołobrzegu. Obecnie proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie, wicedziekan dekanatu Słupsk Zachód.

o. Sergiusz Niziński OCD

o. Sergiusz Niziński OCD – w Zakonie Braci Bosych NMP z Góry Karmel, wyświęcony w 1992 r. w Krakowie. Profesor UAM dr hab. na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

br. Andrzej Nowotnik MI – w Zakonie Kleryków Regularnych Posługującym Chorych, śluby wieczyste złożył 8 września 2005 r. w zakonie kamilianów w Taciszowie.

s. Bożena Cichońska CMW – w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki.

s. Judyta Klimas CMBB

s. Judyta Jolanta Klimas CMBB – w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej, śluby wieczyste 13 sierpnia 1991 r. w Poznaniu. Obecnie posługuje w parafii pw. św. Rocha w Poznaniu.

s. Beata Kozłowska PDDM

s. Beata Kozłowska PDDM – w Zgromadzeniu Uczennic Boskiego Mistrza, śluby wieczyste złożyła 25 stycznia 2010 r. Obecnie posługuje w Warszawie.

s. Katarzyna Sarna CSCIJ w dniu pierwszej profesji zakonnej

s. Katarzyna Sarna CSCIJ – w Zgromadzeniu Karmelitanek Dzieciątka Jezus, pierwsza profesja zakonna 25 stycznia 1997 r. w kościele OO. Karmelitów w Łodzi.