Category Archives: Bez kategorii

Srebrny jubileusz WTZ przy Caritas naszej parafii


Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Browarnej 13 na stałe wpisał się w krajobraz nie tylko naszej parafii, ale także miasta i całego powiatu pilskiego.

Ks. prałat Tadeusz Wilk przewodniczył Mszy dziękczynnej za ćwierć wieku budowania szczególnej przestrzeni, która stała się rodziną. Ksiądz Proboszcz przypomniał w homilii, że wszyscy jako Boża Rodzina jesteśmy zaproszeni do uważnego słuchania Chrystusa Pana. To dobrze – zaznaczył kaznodzieja – że WTZ funkcjonuje „w cieniu” naszej parafialnej świątyni.

Po Eucharystii Gospodarze i zaproszeni Goście zgromadzili się w przykościelnym parku, gdzie miała miejsce część artystyczna i okolicznościowa biesiada.

Gratulujemy pięknego jubileuszu, który był także przypomnieniem o trzech nieżyjących już „ojcach założycielach” tego dzieła. Ks. prałat Kazimierz Helon wraz z parafianami wybudował od podstaw dom parafialny (poświęcony przez biskupa Pawła Cieślika 27 maja 1996 r.), ks. kanonik Władysław Nowicki ukończył dzieła poprzednika i na początku jego posługi proboszczowskiej dokonało się otwarcie WTZ (w obecności biskupa Mariana Gołębiewskiego 8 września 1998 r.). Natomiast spiritus movens całego przedsięwzięcia był ks. kanonik Leonard Zych.

Ogólnopolskie spotkanie w naszym kościele

W pobliskim Skrzatuszu ma miejsce 55. Sympozjum Naukowe Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej. W tym roku gospodarzami spotkania są nasi koszalińsko-kołobrzescy kapłani: ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, wieloletni rektor koszalińskiego seminarium i dziekan założyciel oraz pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ks. dr Adam Falewicz, wykładowca WT US i naszych diecezjalnych uczelni.

Po zwiedzeniu Domu ks. Staszica zacne gremium naukowców z całej Polski zgromadziło się w naszym kościele, aby wysłuchać referatu o kościelnych dziejach Piły i Ziemi Nadnoteckiej w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Dziękujemy za ubogacającą wizytę i życzymy sukcesów na polu naukowym.

Po wrześniowej beatyfikacji

Pilskie kino Helios zaprasza na film pt. „Ulmowie. Błogosławiona Rodzina”. Pierwszy seans (w środę przed beatyfikacją) zgromadził wielką rzeszę widzów, którzy zachęcają, aby zobaczyć ten wyjątkowy obraz.

Pokaz odbędzie się w największej sali nr 1 w środę, 27 września br. o godz. 19:30.

Cena biletu na hasło „Nazaret” to 16 zł (wyłącznie w kasie kina).

Studia magisterskie i podyplomowe z teologii w Koszalinie 2023/2024

Szczegóły dotyczące studiów są do odnalezienia na odpowiednich stronach internetowych. Nabór na studia rozpoczął się 8 maja i potrwa do 12 września. REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO KOŃCA WRZEŚNIA.

1) dwuletnie studia podyplomowe dla kandydatów posiadających ukończone przynajmniej studia I stopnia (zajęcia w środy), umożliwiające zdobycie tytułu licencjata teologii. Przeznaczone dla osób zainteresowanych teologią, lecz niedające uprawnień zawodowych – www.sptkoszalin.pl;

2) dwuletnie studia podyplomowe dla nauczycieli – a zatem dla osób, które posiadają już tytuł magistra z innej dziedziny oraz uprawnienia pedagogiczne (ew. tych kwalifikacji jeszcze nie posiadają, ale są w trakcie swoich studiów magisterskich). Zajęcia odbywają się w soboty, a studia dają uprawnienia do nauczania religii, mogą okazać się więc dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla nauczycieli, którzy poszukują uzupełnienia etatu, jak i dla proboszczów, poszukujących nauczyciela religii w niewielkim wymiarze godzin. Skierowanie do pracy katechetycznej oczywiście będą mogli otrzymać tylko absolwenci o odpowiednich kwalifikacjach moralnych, poleceni przez proboszcza miejsca – www.sptkoszalin.pl.

3) dzienne studia magisterskie z zakresu teologii dla wszystkich chętnych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę od strony intelektualnej oraz których interesuje wiedza humanistyczno-społeczna, wiedza dotycząca chrześcijaństwa – tak od strony historycznej, jak i biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawnej i pastoralnej, przygotowujące do pracy w roli nauczyciela religii, a także w mediach katolickich, organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach – www.kandydaci.usz.edu.pl

Sekretariat WT US

dr inż. Magdalena Florianowicz
tel. 94 345 90 22 lub 784 922 851
e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl

ul. Seminaryjna 2
75-817 Koszalin

Pątnicy przemierzają piękne zakątki naszej Ojczyzny

Pilscy pielgrzymi przed sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach

Trwa parafialna pielgrzymka do Częstochowy i Małopolski. Wierni, którym przewodzi ks. prałat Tadeusz Wilk przez Jasną Górę, Kraków, Podhale i Kalwarię Zebrzydowską doświadczają piękna polskiej ziemi, którą dał nam dobry Bóg.

Podziękowanie Biskupa Ordynariusza

SŁOWO PODZIĘKOWANIA

PO DIECEZJALNYM ODPUŚCIE

KU CZCI NMP BOLESNEJ PANI SKRZATUSKIEJ

MATKI MIŁOŚCI ZRANIONEJ I NASZEJ NADZIEI


Przed tygodniem, w minioną sobotę i niedzielę, przeżywaliśmy w naszym diecezjalnym sanktuarium Najświętszej Marii Panny Bolesnej, Pani Skrzatuskiej doroczne uroczystości odpustowe. Były one dziękczynieniem za złoty jubileusz naszej Diecezji oraz za zakończony II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Obejmuję pasterską wdzięcznością wszystkich pielgrzymów, którzy tak licznie przybyli do Skrzatuskiego Sanktuarium, wszystkich łączących się z nami na modlitwie w swoich parafiach oraz za pośrednictwem przekazu medialnego, zwłaszcza osoby chore i w podeszłym wieku. Swoje wyjątkowe miejsce w skrzatuskim odpuście ma młodzież, która w sobotę, u boku Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, także licznie uczestniczyła w Diecezjalnym Dniu Młodych, zakorzeniając się jeszcze bardziej w Kościele poprzez wspólną modlitwę i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jesteśmy też zaszczyceni liczną obecnością znamienitych gości: parlamentarzystów, władz lokalnych, przedstawicieli urzędów i organizacji społecznych, samorządowców i pocztów sztandarowych.

Sobotnie i niedzielne spotkania, które zgromadziły tysiące uczestników, były możliwe dzięki zaangażowaniu bardzo wielu kapłanów, osób konsekrowanych, katechetów i świeckich. Dziękuję szczególnie organizatorom tych uroczystości oraz włączającym się w troskę o to sanktuarium, wyrażoną także złożonymi ofiarami. Dziękuję Księżom, Kustoszowi Sanktuarium i jego współpracownikom, Kurii Biskupiej, Seminarium Duchownemu, Siostrom Zakonnym, Katechetom, Caritas, Szkole Nowej Ewangelizacji, Diecezjalnej Diakonii Muzycznej „Tyle Dobrego”, mediom, harcerkom i harcerzom z ZHR-u, młodzieży KSM-u i Ruchu Światło-Życie, Domowemu Kościołowi, wspólnocie Cenacolo, Diakonii Uwielbienia „Uwielbiam Go!”, wolontariuszom, Straży Pożarnej, Policji oraz służbom porządkowym i medycznym za zaangażowanie w przygotowanie Diecezjalnego Spotkania Młodych i Diecezjalnej Pielgrzymki do Skrzatusza.

Drodzy Siostry i Bracia,

Ubogaceni skrzatuskimi obchodami, które przywoływały złoty jubileusz naszej Diecezji oraz wezwani do realizacji zadań wypływających z zakończonego synodu, stajemy na progu nowego etapu drogi, z nowym zapałem wiary, by podejmować misję ewangelizacyjną. Niech rozbrzmiewają w naszych sercach słowa, jakimi Jezus wezwał Szymona Apostoła, aby «wypłynął na głębię» (Łk 5, 4). Odnosząc te słowa do nas, spoglądamy w przyszłość, na horyzoncie której dostrzegamy kolejny jubileusz: 450-lecia obecności piety Matki Bożej w Skrzatuskim Sanktuarium. Trzyletnia peregrynacja jest przygotowaniem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej do jubileuszu przypadającego w roku 2025.

Drodzy Diecezjanie, dziękując za przybycie do Skrzatusza na odpustowe obchody, zapraszam: Wypłyńmy na głębię!, wdzięczni za synod oraz złoty jubileusz diecezji, w oczekiwaniu na 450-lecie obecności Pani Skrzatuskiej, wypełnionym zawierzeniem Maryi. Jej niezwykła obecność w naszym diecezjalnym Domu niech będzie zachętą do wzrostu w wierze i ciągłej przemiany naszych parafii i domów rodzinnych. Wszystkim wypraszam u Boga błogosławieństwo na wspólną drogę!

† Zbigniew Zieliński

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dnia 20 września A.D. 2023.

Pierwsze spotkanie w „sali na górze”

Pierwsze z trzech pomieszczeń ministranckiego kapitularza jest już gotowe. Ks. prałat Tadeusz Wilk zgodził się, aby w dawnej przykościelnej kotłowni urządzić przestrzeń formacyjno-rekreacyjną dla ministrantów. Docelowo będzie to miejsce na wzór salezjańskiego oratorium, ale aby odróżnić je od nazewnictwa naszych sąsiadów określiliśmy je mianem „kapitularz”.

Do zakończenia prac adaptacyjnych w pozostałych dwóch pomieszczeniach musi upłynąć jeszcze sporo wody w Gwdzie, ale dokonaliśmy „odbioru częściowego”. W środę, 20 września br. na zaproszenie ks. Piotra pozytywnie odpowiedziało czterech naszych ministrantów: Dawid, Krzysiek, Tymek i Zbyszek, którzy uczestniczyli w historycznej zbiórce w gotowej już „sali na górze”. Nazwa ta zrodziła się spontanicznie podczas prac elektrycznych, a jej pomysłodawcą jest ks. Konrad, który te prace prowadził.

Sala na górze doskonale spełniła swoje zadanie, a ministranci w wigilię święta św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty zmagali się z grą planszową – „Ojciec Mateusz. Tajemnicze zagadki Sandomierza”. Był też czas na poczęstunek i wstępne ustalenia dotyczące terminów spotkań w nowym roku formacji.

Z nadzieją oczekujemy na kandydatów do służby liturgicznej, szczególnie w kontekście faktu, że najstarsi ministranci to już studenci i generalnie przebywają poza miastem Piłą. Przez aklamację dokonano wyboru nowego prezesa ministrantów, którym został Dawid Grochowski. Gratulujemy!

A ty się odważ świętym być!

Już po raz 36. przeżywaliśmy parafialną uroczystość odpustową. W tym roku w świętowanie wpisała się inauguracja Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Wdzięczni Bogu za Świętego Stanisława Kostkę przypominamy wiersz Cypriana Kamila Norwida, który pięć lat temu przytoczyli polscy biskupi w liście z okazji Roku Świętego Stanisława Kostki (2018):

A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!

Krocz – jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!