Category Archives: Bez kategorii

W mocy Ducha Świętego

Zapraszamy na II Białogardzkie Forum Charyzmatyczne pod hasłem „Jezus Bogiem rzeczy niemożliwych”, które odbędzie się 16 czerwca br. w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Prelegentami będą bp Edward Dajczak, ks. dr Łukasz Plata i p. Marcin Jakimowicz. Więcej na stronie koszalin.odnowa.org 

Do zobaczenia!

ks. Bogusław Fortuński
koordynator Odnowy w Duchu Świętym
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Pielgrzymka dla najmłodszych

Zapraszam w sobotę, 15 czerwca do skrzatuskiego sanktuarium na Jubileuszowy 10. Diecezjalny Dzień Dziecka. 

Tegoroczne hasło to: „Maryja – Najpiękniejsza z kobiet”. 

Spotkanie animować będzie Wspólnota i Zespół „Mocni w Duchu” z Łodzi. 

Plan spotkania:

10:00 – możliwość przyjazdu grup i rejestracji; odbiór podarunku, umieszczanie portretu Matki Bożej na „ściance”

11:00 – rozpoczęcie spotkania, zabawa, taniec, przedstawianie grup

11:30 – katecheza dla dzieci powiązana z tańcem i śpiewem

12:00 – wprowadzenie Piety i Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa 

13:30 – posiłek, czas aktywności, zabawy, konkursy, gry, dmuchańce

Została przygotowana katecheza dla dzieci klas I-IV, która została wysłana jako pomoc i zachęta do udziału w jubileuszowym spotkaniu.

Prosimy, aby każda grupa, parafia lub wspólnota przygotowała transparent z nazwą miejscowości i parafii oraz przygotowała portret Matki Bożej, który zostanie powieszony na „ściance” i weźmie udział w konkursie. Trzy najlepsze prace ukażą się w nowym wydaniu diecezjalnego kalendarza.

ks. Marcin Piotrowski, Diecezjalny Duszpasterz Dzieci

Duch Święty zstąpił na naszych Parafian

Ponad dwuletnie przygotowania do przyjęcia bierzmowania zostały ukoronowane w pierwszy czwartek miesiąca czerwca. Biskup Edward Dajczak udzielił tego sakramentu 33 osobom – młodzieży z pilskich szkół średnich i SOSW oraz dorosłym.

Bogu niech będą dzięki za kolejnych wiernych, którzy przyjęli sakrament Ducha Świętego!

Byliśmy na pilskim Marszu dla Życia i Rodziny

Bogu niech będą dzięki za piękny czas, za dobrą pogodę, za wielu ludzi, którzy dali świadectwo wiary i podziękowali Stwórcy za dar życia. Oprócz duchowieństwa i osób konsekrowanych naszego dekanatu w radosnym orszaku udział wzięli także klerycy naszego koszalińskiego seminarium, którzy tego dnia przeżywali niedzielę powołaniową w Pile. Marsz rozpoczął się w kościele pw. Świętej Rodziny i przeszedł ulicami: Kilińskiego, Staromiejską, 1 Maja, Piłsudskiego, 11 Listopada i Dąbrowskiego, aby zakończyć się parku na wyspie.

Dziękujemy wszystkim Parafianom za obecność na tym ważnym, przepełnionym nadzieją i radością wydarzeniu!

„Parafialna Lednica”

Blisko ćwierć wieku temu (we wrześniu 1999 r.) w przykościelnym parku ustawiono replikę Bramy Ryby z Pól Lednickich. Był to dar znanego pilskiego zakładu „Nafta” z okazji zbliżającego się Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

W łączności z tegorocznym spotkaniem młodych na Polach Lednickich – 1 czerwca br. – kandydaci do bierzmowania z naszej parafii przyjęli pobłogosławione krzyże. Krzyże wręczał ks. Prałat Tadeusz Wilk, a młodzi ze swoimi najbliższymi przechodzili przez naszą parafialną Bramę Rybę zawierzając swe życie Chrystusowi Panu.

Tradycyjna oktawa Bożego Ciała

W Boże Ciało po Mszy o 12:00 wyruszyliśmy w tradycyjnej procesji trasą: ul. Browarna, ul. 11 Listopada, Bulwary Châtellerault, kładka nad Gwdą, ul. Młodych za szkołą muzyczną i ponownie ul. Browarna w kierunku kościoła. Drugi rok z rzędu procesję organizowaliśmy wyłącznie siłami parafialnymi.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie procesji oraz wiernym uczestniczącym w tym wydarzeniu. Nad naszym bezpieczeństwem czuwała pilska Policja.

+ + +

Zapraszamy codziennie na nabożeństwa o godz. 17:30, które do czwartku połączone są z procesją teoforyczną wokół kościoła.

W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała tradycyjnie pobłogosławimy wianki.

Motywująca pielgrzymka do Skrzatusza

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza na coroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz pracowników placówek wspierających Osoby z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie pielgrzymkowe odbędzie się 11 czerwca 2024 r. (wtorek) w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Dajczaka. Pielgrzymka jest okazją, by spotkać się w tak pięknym gronie i razem trwać w bliskiej relacji z Bogiem, przeżywając niełatwą codzienność, tworząc wspólnotę żywego Kościoła.

Zapisy są możliwe poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://forms.gle/cVLPRwLgaAuDv6vh7 w terminie do 4 czerwca br. lub telefonicznie pod numerem telefonu 539-677-766.

Plan spotkania pielgrzymkowego:

09:00 – Rejestracja

10:00 – Przywitanie Pielgrzymów i zawiązanie Wspólnoty

10:15 – Świadectwo Gościa Specjalnego – Pani Magdaleny Andruszkiewicz

10:45 – Koncert zespołu Megger Band

11:45 – Zespół Exodos i wprowadzenie Piety

12:00 – Msza Święta

13:00 – Posiłek, integracja

14:00- Przewidywany czas zakończenia 

Z Chrystusowym pozdrowieniem,

ks. Łukasz Bikun
Dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców.  Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.  

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

Szukając śladów świętego Apostoła Pomorza

W 900-lecie misji św. Ottona z Bambergu (na terenie naszej obecnej diecezji założył parafie w Kołobrzegu i w Białogardzie) na pilskiej Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica przy ul. Podchorążych w najbliższy piątek (7 czerwca br.) odbędzie się otwarta sesja naukowa.

Orszak św. Ottona przeszedł przez tereny dzisiejszej Piły kierując się do Gniezna przez Ujście (gdzie wygłosił kazanie do funkcjonującej już tam wspólnoty wierzących). Szczegółowy program na załączonym plakacie.

12. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Skrzatusza

Podczas dorocznego spotkania diecezjanie, którzy przeżywają swoje jubileusze trwania we Wspólnocie Żywego Różańca otrzymali okolicznościowe błogosławieństwo.

Z naszej parafii dyplomy z rąk Biskupa Edwarda Dajczaka otrzymali: p. Jadwiga Szafrańska (25-lecie), p. Halina Paplińska (60-lecie) i p. Zenobia Gwizdek (65-lecie).

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!