Duszpasterstwo kolejarzy


Od samego początku istnienia naszej parafii duszpasterska troska była skierowana ku pracownikom kolei – wszak dworzec PKP przynależy terytorialnie do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile. Spontanicznie, każdego roku w dniu św. Katarzyny Aleksandryjskiej (25 listopada) sprawowane były Msze Święte w intencji pilskich kolejarzy, ich rodzin, oraz zmarłych. 28 kwietnia 1995 r. została odprawiona Msza Święta z okazji 50 rocznicy powstania Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych – szczególnie zaś w intencji pionierów kolejnictwa w mieście Pile w 1945 r.

Ważnym wydarzeniem było powstanie w naszej parafii Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, co miało miejsce 17 marca 1996 r.

Na terenie przykościelnym znajduje się figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej – widnieje na niej data – 25 listopada 1990 r., która pierwotnie znajdowała się na terenie pilskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (zamkniętych w 2009 r.). Podobna figura św. Katarzyny znajduje się przy nowo wyremontowanym dworcu PKP, a została tam umieszczona i poświęcona 25 listopada 2000 r.

Pilscy kolejarze uczestniczą w pielgrzymkach ogólnopolskich i diecezjalnych, a każdego roku w Dniu Patronki – 25 listopada – modlą się w naszym kościele za siebie, swoich bliskich i za tych, którzy zakończyli już przemierzanie ziemskich szlaków.