Terytorium

Zarys granic parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile. Czerwony punkt to lokalizacja kościoła parafialnego.

Obszar naszej parafii to około 1286,86 ha (z czego około 745,06 ha to obszary leśne), a najdalsze punkty oddalone są od siebie w linii prostej o 8,74 km. Południowa i część wschodniej granicy naszej parafii to zarazem granice miasta Piły i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Granatowym punktem został oznaczony tzw. trójstyk – miejsce, gdzie spotykają się granice trzech diecezji – naszej, bydgoskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej.

NAZWY OBIEKTÓW MIEJSKICH POŁOŻONYCH NA TERENIE PARAFII

-Park nad Gwdą im. Tekli Budnowskiej
-ul. Browarna
-Bulwary Châtellerault
-ul. Henryka Dąbrowskiego (do al. 500-lecia Piły)
-pl. ks. Bolesława Domańskiego
-ul. Dworzec Celny
-ul. Dworzec PKP
-ul. Fabryczna
-al. Jana Pawła II (od ronda Solidarności do mostu Bolesława Chrobrego)
-skwer Kardynała Ignacego Jeża
-os. Kalina
-ul. Marii Konopnickiej
-pl. Konstytucji 3 Maja
-ul. Kwiatowa
-al. 500-lecia Piły (część południowa)
-os. Leszków
-ul. 11 Listopada
-ul. 14 Lutego
-ul. Magazynowa
-ul. Młodych
-Park na Wyspie
-ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
-rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego
-os. Płotka
-pl. Powstańców Warszawy
-al. Powstańców Wlkp. (numery parzyste do al. 500-lecia Piły)
-ul. Rybacka
-skwer Ireny Sendlerowej
-ul. Skrajna
-rondo Solidarności
-pl. Stanisława Staszica
-ul. Śniadeckich (do nr 36)
-ul. Teatralna
-rondo Unii Europejskiej
-ul. Węglowa
-ul. Franciszka Witaszka
-ul. Wincentego Witosa
-ul. Zakopiańska
-ul. Zygmunta Starego
-rondo Żołnierzy Wyklętych (na granicy parafii)

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY NA TERENIE PARAFII

# Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki
ul. M. Konopnickiej 7
# Przedszkole nr 16 im. Czerwonego Kapturka
ul. Powstańców Wlkp. 86A
# Przedszkole nr 17 im. Krasnala Hałabały
ul. Śniadeckich 3A

# Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Śniadeckich 27a/b (szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy)

# Zespół Szkół przy Teatralnej
ul. Teatralna 1
# Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
ul. Powstańców Wlkp. 18

# Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina
ul. Młodych 1

CMENTARZE

+Cmentarz komunalny (d. katolicki) przy ul. Powstańców Wlkp. 102. Powstał w połowie XIX w. jako cmentarz katolicki na potrzeby pochówków mieszkańców miasta. Ostatni pochówek miał miejsce 21 września 1964 r. Oficjalną decyzję o jego zamknięciu władze cywilne podjęły 31 grudnia 1964 r. W 2005 r. przekazany nieodpłatnie miastu przez parafię pw. św. Stanisława Kostki w Pile.
+Cmentarz ewangelicki na Leszkowie – ponieważ ewangelicy generalnie stosowali zasadę, że przy każdej osadzie organizowano miejsce pochówku, dlatego obok cmentarza wojennego na Leszkowie, znajduje się cmentarz ewangelicki.
+Cmentarz ewangelicki – powstał na początku XX w. pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Śniadeckich. Ostatni pochówek odnotowano tam w 1952 r. Nagrobki i mogiły są widoczne, ale można natrafić na nieliczne, zagłębione obramowania grobowe.
+Cmentarz jeniecki z okresu I wojny światowej na Leszkowie. Powstał w 1915 r., kiedy do miasta przemieszczono ok. 40 tys. jeńców dawnej armii rosyjskiej, którzy dostali się do niewoli niemieckiej. Na cmentarzu pochowano przedstawicieli różnych wyznań i narodowości, m.in.: Łotyszów, Litwinów, Polaków i Rosjan.
+Cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej na Leszkowie. Wybudowano go w 1952 r. Spoczywają na nim głównie polegli w walkach o Piłę: żołnierze Armii Czerwonej. Znajduje się tam też kilkoro żołnierzy polskich, zmarłych w 1939 r. w wyniku odniesionych podczas wojny ran oraz ludność cywilna zmarła w obozach pracy. Spoczywa tu ponad dwa tysiące osób. To jedna z największych nekropolii wojennych w Wielkopolsce.