Historia parafii

KALENDARIUM

w trakcie aktualizacji

24 czerwca 1987 r. – Biskup Gorzowski Józef Michalik utworzył parafię pw. św. Stanisława Kostki w Pile. Była to czwarta parafia w mieście (po parafii pw. Świętej Rodziny [1619 r.], parafii pw. św. Antoniego [11 V 1951 r.] oraz parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych [26 X 1982 r.]) oraz pierwsza parafia, którą od początku powierzono duchowieństwu diecezjalnemu. Nowa jednostka administracyjna Kościoła powstała z podziału parafii pw. św. Antoniego oraz pw. Świętej Rodziny w Pile. Z obszaru parafii Ojców Kapucynów zostały wyłączone ulice: Browarna, Dąbrowskiego, Fabryczna, Grażyny, Jagiellońska, Kwidzyńska, Królowej Jadwigi, Olsztyńska, Łączna, Plac Jagiełły, Aleja Powstańców Wlkp. (numery parzyste), Śniadeckich, Walki Młodych (obecnie Młodych), Witosa, Żelazna, Osiedle Kalina, Osiedle Leszków, Osiedle Płotka i Węglowa. Z parafii Księży Salezjanów do nowej parafii włączono ulice: Bieruta (obecnie 11 Listopada), Domańskiego (obecnie Plac ks. Domańskiego), Dworzec PKP, Konopnickiej, Kwiatowa, 14 Lutego, Marksa (obecnie Plac Konstytucji 3 Maja), Plac Staszica, Plac Wojska Polskiego (obecnie Plac ks. Domańskiego), Pstrowskiego (obecnie dr Franciszka Witaszka), Teatralna, Zakopiańska i Zygmunta Starego.

Fragment planu miasta Piły z czasów utworzenia parafii z jej północną i centralną częścią. Widoczne są ulice, które ówcześnie miały innych patronów. Plan oryginalny: PPWK, Warszawa-Wrocław 1985.

15 sierpnia 1987 r. – w obecności biskupa diecezjalnego kanoniczne wprowadzenie na urząd nowo mianowanego proboszcza, ks. Kazimierza Helona, dotychczasowego proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

10 października 1987 r. – plebanię opuszczają Siostry Salezjanki, które dotychczas były gospodyniami tego miejsca, a mogły wreszcie zamieszkać na „wymarzonych Dołkach”.

Listopad 1987 r. – maj 1988 r. – prace remontowe na plebanii – dostosowanie budynku do funkcji parafialnych.

1988-1992 – budowa zaplecza katechetycznego na osiedlu Jadwiżyn w trosce o obsługę katechetyczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile (przygotowywano się do katechizacji 1000 dzieci). Jesienią 1988 r. parafianie (150 osób, również panie liczące ponad siedemdziesiąt lat) dokonali rozbiórki budynku przy ul. Wawelskiej. Pozyskano w ten sposób 60 000 cegieł. Dom katechetyczny miał być poświęcony Matce Bożej Rokitniańskiej – Pani Cierpliwie Słuchającej.

4 i 6 listopada 1988 r. – pierwsza w historii parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Biskup Gorzowski Józef Michalik.

8 listopada 1989 r. – powstanie rady parafialnej.

20 czerwca 1990 r. – 25-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Kazimierza Helona.

3 września 1990 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 1990/1991 i powrót lekcji religii do szkół. Ks. proboszcz Kazimierz Helon podczas uroczystej inauguracji w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w tymczasowej siedzibie przy ul. Dąbrowskiego powiedział: „Ostatni raz byłem w szkole w 1957 r. Nauczyciele obawiali się takich wizyt, bo drzwi szkoły zostały przed duchownymi zamknięte, ja zaś nie próbowałem ich składać w obawie przed konsekwencjami, jakie miałyby one dla nauczycieli.”

12-13 września 1991 r. – Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup Józef Michalik.

18 II 1992 r. – Papież Jan Paweł II, na wniosek Biskupa Józefa Michalika, nadał godność kapelana Jego Świątobliwości (prałata), ks. proboszczowi Kazimierzowi Helonowi.

19 marca 1992 r. – Biskup Józef Michalik wyniósł do godności kanonika honorowego ks. Kazimierza Helona.

25 marca 1992 r. – Bulla Ojca Świętego Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”, która m.in. dekanat pilski z dotychczasowej diecezji gorzowskiej włączyła do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

28 sierpnia 1992 r. – Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Czesław Domin powołał nową parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Pile, którą wyodrębnił z północnej części naszej parafii z następującymi ulicami: Bema, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Kwidzyńska, Łączna, Olsztyńska, Plac Jagiełły, Śniadeckich od nr 37 do 138, Żelazna. Funkcję kościoła parafialnego przejęła kaplica przy ul. Śniadeckich 90.

18 września 1992 r. – w kościele zostały zamontowane dziesięciogłosowe organy z kościoła protestanckiego w Kyrkaherden (Szwecja), które zostały wybudowane w 1950 r. przez firmę mistrza Emmanuela Kempera w Lubece.

4-5 kwietnia 1993 r. – wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Biskup Diecezjalny Koszalińsko-Kołobrzeski Czesław Domin.

8 czerwca 1994 r. – rozpoczęcie budowy Parafialnego Domu Pomocy Społecznej na podwórzu pomiędzy kościołem, a plebanią.

7 grudnia 1994 r. – Biskup Czesław Domin powołał Parafialny Zespół Caritas w miejsce grupy charytatywnej, która funkcjonowała od 7 października 1990 r.

16 maja 1996 r. – uroczyste obchody stulecia budynku kościoła parafialnego.

27 maja 1996 r. – Biskup pomocniczy Paweł Cieślik pobłogosławił nowo wybudowany Parafialny Dom Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na siedzibę parafialnej „Caritas” pw. Maryi Niepokalanie Poczętej.

Październik 1996 r. – rozpoczęcie prac kamieniarskich na placu kościelnym. Wykorzystano 200 ton tzw. złomu granitowego. Całość została ufundowana przez Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu w Pile z okazji 40-lecia istnienia. Podobnie, przygotowując się do dziesiątej rocznicy parafii, w kościele położono nową posadzkę: marmurową w prezbiterium i granitową w nawie.

27 maja 1997 r. – Biskup Paweł Cieślik przewodniczył uroczystościom 10-lecia parafii.

11 marca 1998 r. – dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Mariana Gołębiewskiego powołujący Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

21-23 marca 1998 r. – wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Marian Gołębiewski.

Czerwiec 1998 r. – zakończono odświeżenie wnętrza kościoła parafialnego – m.in. oczyszczono z ciemnej farby ławki dla uzyskania drewnianej faktury.

11 sierpnia 1998 r. – w krakowskim szpitalu zmarł ks. prałat Kazimierz Helon, proboszcz parafii.

14 sierpnia 1998 r. – Biskup Marian Gołębiewski przewodniczył uroczystościom pogrzebowym pierwszego proboszcza, który został pochowany na placu przykościelnym.

1 września 1998 r. – Biskup Marian Gołębiewski nowym proboszczem ustanowił ks. Władysława Nowickiego, dotychczasowego proboszcza z Barwic.

8 września 1998 r. – Biskup Marian Gołębiewski uroczyście otworzył Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parafialnym Domu Pomocy Społecznej.

Listopad 1998 r. – przy ul. Młodych ustawiono stalowy krzyż wykonany przez „Naftę”, a plac doń przylegający zagospodarowali pracownicy Rejonu Dróg Miejskich w Pile.

11-18 września 1999 r. – Misje Święte przed Wielkim Jubileuszem Roku 2000. Na zakończenie misji, pod przewodnictwem Biskupa Mariana Gołębiewskiego, wszyscy przeszli przez bramę „Rybę” (miniatura słynnej Ryby z Pól Lednickich), którą na placu przy kościele ustawiono dzięki życzliwości „Nafty”.

Październik 1999 r. – w kościele umieszczono nowe stacje Drogi Krzyżowej wykonane przez Mirosława Zwieroka ze Starego Chwalimia. Kilkanaście tygodni wcześniej ten sam stolarz wykonał konfesjonały do naszej świątyni.

28 maja 2000 r. – Msza Prymicyjna ks. Krzysztofa Karwasza, którą poprzedziła procesja z domu rodzinnego przy ul. Młodych.

Sierpień 2000 r. – wokół kościoła ułożono kostkę granitową i tym samym ukończono prace brukarskie na posesji parafialnej, które rozpoczęły się w 1996 r.

18 września 2000 r. – Biskup Senior Ignacy Jeż pobłogosławił nową chrzcielnicę z płaskorzeźbami Biskupa Reinberna, św. Wojciecha, Matki Bożej Skrzatuskiej, św. Stanisława Kostki i Papieża Jana Pawła II. Na zwieńczeniu umieszczono rzeźbę przedstawiającą chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

25 listopada 2000 r. – kolejarze pilscy ufundowali figurę patronki – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, którą umieszczono i poświęcono przy dworcu głównym na terenie parafii.

Maj 2001 r. – w trzech oknach prezbiterium umieszczono nowe witraże przedstawiające patrona parafii – św. Stanisława Kostkę oraz patronów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – św. Wojciecha i św. Maksymiliana Kolbego.

15 września 2001 r. – nasz kościół był miejscem spotkania wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

16 września 2001 r. – Biskup Marian Gołębiewski pobłogosławił nowy mechanizm zegarów i tarcze na wieży kościoła parafialnego, które wykonała firma z Poznania.

Wiosna 2002 r. – w miejscu drewnianego ołtarza polowego (między kościołem i Parafialnym Domem Pomocy Społecznej „Caritas”) wybudowano nowy z cegły klinkierowej w stylu neogotyckim.

14 września 2002 r. – Biskup Marian Gołębiewski ustanowił w diecezji nową kapitułę kolegiacką przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Pile. Jednym z kanoników został ks. proboszcz Władysław Nowicki.

15 stycznia 2003 r. – ks. proboszcz Władysław Nowicki uzyskał stopień naukowy doktora teologii na UKSW w Warszawie.

28-29 września 2003 r. – wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Biskup Pomocniczy Koszalińsko-Kołobrzeski Paweł Cieślik.

7 czerwca 2004 r. – w kościele umieszczono nowe, wykonane z marmuru ołtarz i ambonę.

8 września 2005 r. – w kościele kamilianów w Taciszowie, pochodzący z naszej parafii br. Andrzej Nowotnik MI złożył śluby wieczyste.

17 września 2005 r. – Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Kazimierz Nycz w asyście Bpa Pawła Cieślika dokonał uroczystego poświęcenia (konsekracji) ołtarza i kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Pile.

Maj 2006 r. – rozpoczęto wydawanie miesięcznika parafialnego pt. Wspólnota (ze względów technicznych druk zawieszono na początku 2010 r.)

18 września 2007 r. – Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak przewodniczył uroczystości dwudziestolecia parafii.

9,31 maja, 1 czerwca 2009 r. – wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Biskup Pomocniczy Koszalińsko-Kołobrzeski Paweł Cieślik.

20-27 czerwca 2009 r. – Misje Miłosierdzia Bożego, które prowadzili Księża Jezuici.

24 kwietnia 2011 – Biskup Krzysztof Zadarko w imieniu papieża Benedykta XVI odznaczył medalem Benemerenti długoletniego kościelnego Franciszka Hadzickiego.

Grudzień 2011 r. – wstawiono ostatnie brakujące witraże w kościele. W sumie w latach 2001-2011 Paweł Przyrowski z Warszawy zaprojektował i wykonał witraże w trzynastu oknach świątyni, na których oprócz patronów diecezji i parafii znaleźli się święci i błogosławieni: prawa strona – Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Jerzy Popiełuszko, Ignacy Kłopotowski, Karolina Kózka, Maria Goretti, Agnieszka, Dorota, MB Włodzimierska, MB Ostrobramska, Jadwiga Andegaweńska, Kinga Kunegunda, Marcelina Darowska, Urszula Ledóchowska, Brygida Szwedzka, Katarzyna Sieneńska, Teresa z Avila i Teresa Benedykta od Krzyża; lewa strona – Piotr, Paweł, Cyryl, Metody, Andrzej Bobola, Jozafat Kuncewicz, Wawrzyniec, Ignacy Antiocheński, MB z Guadalupe, MB Skrzatuska, Edmund Bojanowski, Albert Chmielowski, Kazimierz Jagiellończyk, Jacek Odrowąż, Ignacy Loyola, Jan od Krzyża, Augustyn z Hippony i Tomasz z Akwinu.

18 września 2012 r. – Biskup Edward Dajczak przewodniczył uroczystościom 25-lecia parafii.

29 września 2013 r. – po Mszy Świętej odpustowej dokonano uroczystego uruchomienia zewnętrznej iluminacji kościoła, która była darem miasta na 25-lecie parafii z inicjatywy prezydenta miasta Piły Piotra Głowskiego.

27-28 października 2013 r. – wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Biskup Pomocniczy Koszalińsko-Kołobrzeski Krzysztof Zadarko.

20 lipca 2014 r. – zakończył się gruntowny remont kościelnych organów.

1-6 grudnia 2014 r. – wymieniono część spróchniałych słupów podtrzymujących balkony chórowe. Zainstalowano także nowe urządzenie do wyświetlania tekstów pieśni religijnych.

28 grudnia 2014 r. – zmarł wieloletni kościelny Franciszek Hadzicki, odznaczony Benemerenti przez papieża Benedykta XVI.

1 sierpnia 2016 r. – Biskup Edward Dajczak nowym proboszczem ustanowił ks. kanonika Antoniego Tofila, dotychczasowego proboszcza w koszalińskiej katedrze.

18 września 2016 r. – w kruchcie kościoła ustawiono nowy krzyż adoracyjny.

Wrzesień 2016 r. – umieszczenie tabernakulum w środkowej części prezbiterium.

24 czerwca 2018 r. – w kościele (pod chórem) została umieszczona kropielnica, którą poddano gruntownej renowacji.

Wrzesień 2018 r. – przy domu parafialnym od strony rzeki Gwdy zamontowano pompę czerpiącą wodę ze studni rurowej.

18 września 2018 r. – w Roku św. Stanisława Kostki uroczystej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył Biskup Krzysztof Zadarko. W kościele uroczyście umieszczono relikwie św. Stanisława Kostki, które umieszczono po lewej stronie tabernakulum. Przygotowano także relikwiarium na relikwie św. Jana Pawła II. Tego dnia przeżywano także 20-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy naszej parafii.

2-3 czerwca 2019 r. – wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Biskup Pomocniczy Koszalińsko-Kołobrzeski Krzysztof Zadarko.

18 sierpnia 2020 r. – Biskup Edward Dajczak nowym proboszczem ustanowił ks. prałata Tadeusza Wilka, kanonika kapituły pilskiej, dotychczasowego penitencjarza w bazylice kołobrzeskiej.

22 października 2020 r. – uroczyste wniesienie do kościoła i umieszczenie w relikwiarium relikwii krwi św. Jana Pawła II, które parafia otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza. Ks. Krzysztof Karwasz, pochodzący z naszej parafii, pobłogosławił także nowy Krzyż Misyjny.

Przełom czerwca i lipca 2021 r. – wnęki, w których zamocowano kaloryfery w kościele, zostały odpowiednio obronione tynkarsko. Zainstalowano też specjalne ekrany zagrzejnikowe.

15 sierpnia 2021 r. – późnym wieczorem zmarł Mariusz Szymański – od wielu lat związany z tutejszą parafią, przez ostatni rok jako pełniący funkcję kościelnego.